Welkom

Hier kan je jouw mening kwijt over voorstellen van de stad en opvolgen wat de stad verder doet met de verzamelde info.

In de kijker

Geef je mening over de uitleendienst audiovisueel materiaal

De stad Antwerpen heeft een audiovisuele uitleendienst voor erkende jeugdverenigingen en jongeren tussen 18 en 26 jaar.